สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ รับสมัครพนักงานในตำแหน่งต่างๆ พร้อมรับนักศึกษาฝึกงาน ด่วน!!

โอกาสร่วมงานกับสายการบินระดับประเทศมาถึงแล้ว หนุ่มสาวคนไหนกำลังมองหาช่องทางการทำงานในองค์กรการบิน ร่วมกับสายการบินไทยไลออนแอร์ ดูรายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้ ดังนี้

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

– Store Officer

– Internal Control Officer

– Route and Network Development Officer

– In-flight Service Officer (Operation)

– Loader (In-flight Service)

– Loader (Cargo)

รายละเอียดเพิ่มเติม : ตรวจสอบคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง

 

 

ส่วนการรับนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561 มีรายละเอียดดังนี้

 

คุณสมบัติ :

– เป็นนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3ขึ้นไป

– มีระดับผลการเรียนตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

– มีสุขภาพแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่จะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

– ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครต้องสอดคล้องกับสาขาวิชาที่เรียนเท่านั้น

– มีความประพฤติเหมาะสม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

– ต้องฝึกเป็นระยะเวลา 3 และ 4 เดือน

– สามารถทำงานเป็นกะได้ (ในบางตำแหน่ง)

 

อ่านเพิ่มเติม : เอกสารรับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

 

ที่มา: lionairapp

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...