เปิดสอนแล้ว! “โรงเรียนสาธิต มธ.” โรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยที่ไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน!!

หลังจากที่เป็นกระเเสไปทั่วโลกโซเชียลมีเดีย เกี่ยวกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ที่มีนโยบาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไม่ต้องใส่ชุดนักเรียน ไม่มีเกรดเป็นตัวชี้วัด ซึ่งก็ได้สร้างความสนใจให้กับผู้คนจำนวนมาก ในวันนี้ ทางโรงเรียนได้มีการเปิดการเรียนการสอนแล้ว!!

 

ผอ.ศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ได้กล่าวว่า นักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนนี้จะไม่มีชุดยูนิฟอร์มการแต่งกายเหมือนกับโรงเรียนอื่นๆ จะมีเพียงยูนิฟอร์มเฉพาะของโรงเรียน คือ เสื้อยืดคอโปโล มีตราธรรมจักรอยู่ที่กระเป๋าเสื้อด้านซ้าย ซึ่งจะใส่เฉพาะวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี รวมถึงวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น ส่วนในวันอื่นๆ สามารถแต่งชุดไปรเวทมาเรียนได้

ทั้งนี้ ทุกอย่างเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองตั้งแต่แรกแล้ว เพราะทุกฝ่ายเห็นว่าการไม่มีชุดยูนิฟอร์มจะสะดวกต่อการทำกิจกรรมมากกว่า

 

 

ส่วนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน จะยึดหลักการเรียนรู้ในรูปแบบกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ซึ่งหลักสูตรการเรียนการสอนได้มีการปรับจากรายวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ มาเป็น 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ นั่นก็คือ

– กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

– กลุ่มมนุษย์และสังคม

– กลุ่มสุขภาพและสุขภาวะ

– กลุ่มการสื่อสารและภาษา

– กลุ่มสุนทรียะทางศิลปะ

 

 

โดยในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จะมีการบูรณาการเนื้อหาในสาระวิชาอย่างครบถ้วน เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทีมคุณครูผู้สอนจะเป็นมีการผสมผสานเนื้อหาทั้ง 2 วิชาเข้าด้วยกัน โดยไม่มีการแยกว่าเป็นวิชาใด แต่จะเป็นการสอนที่กระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนรู้เป็นสำคัญที่สุด ซึ่งนักเรียนก็จะมีความสุขและสนุกไปกับการเรียน

 

 

หลักสูตรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ ถูกออกแบบให้ครอบคลุมชุดความรู้ตามมาตรา 23 ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ และหลักสูตรแกนกลางของ ศธ. ซึ่งเป็นหลักสูตรเฉพาะที่ต้องการสร้างนักเรียนให้เป็นนวัตกรทางสังคม โดยปรับให้เหมาะสมกับนโยบายของทางโรงเรียน จึงไม่ต้องกังวลว่าเด็กๆ ที่เข้าไปเรียนนั้น อาจได้เรียนรู้แตกต่างจากโรงเรียนอื่นๆ มากเกินไป

 

 

ในส่วนของค่าเล่าเรียน

– สำหรับบุตรสายตรงของ ข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้หรือพนักงานจ้างประเภทต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป ณ วันที่รับสมัครเข้าโครงการครอบครัวสาธิต พร้อมแสดงหลักฐาน) ชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละ 70,000 บาท (1 ปีการศึกษามี 2 ภาคเรียน)

– สำหรับบุตรหลานบุคคลภายนอก ชำระค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละ 100,000 บาท

สำหรับข้อมูลอื่นๆ สามารถติดตามและสอบถามโดยตรงได้ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน : satit.tu

 

ที่มา: campus.campus,glurr

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...