ภาควิชาเคมีที่ University of Copenhagen มอบทุนป.เอก พร้อมเงินเดือน

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ที่ University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก มีความยินดีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก ใน Lanthanide Solution Chemistry โดยทุนนี้เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความสนใจด้านเคมี

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-เงินเดือนขั้นต่ำเริ่มต้นที่ DKK 317,459 รวมทั้งค่าอาหารรายปี (ประมาณ 1.6 ล้านบาท) (เบี้ยเลี้ยงชีพสูงสุดถึง DKK 43,852 หรือประมาณ 200,000 บาท) ทั้งนี้เงินเดือนสามารถเจรจาต่อรองได้

-จำนวน 2 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-ผู้สมัครควรมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาเคมี มีผลการเรียนดี และมีทักษะทางภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-จดหมายแนะนำตัว อธิบายถึงแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก

-Cover Letter

-CV

-ปริญญาบัตร และใบแสดงผลการเรียน (BSc / BA / MChem / MSc หรือเทียบเท่า)

-ข้อมูลอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการพิจารณา เช่น ผลงานตีพิมพ์ (ถ้ามี)

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

1 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

employment.ku.dk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...