Monash University แจกทุนป.ตรี-โท สูงสุด 3.3 แสนบาท/ปี เรียนได้ไม่จำกัดสาขา

Monash University ประเทศออสเตรเลีย รับสมัครนักศึกษาต่างชาติที่สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ณ Monash University ไม่จำกัดสาขาวิชา ภายใต้โครงการ “Monash International Merit Scholarship” โดยผู้รับทุนจะต้องมีส่วนร่วมในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ลงสื่อของมหาวิทยาลัย รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนดไว้

และจะต้องทำคะแนนสอบได้ 70% ขึ้นไป การรับสมัครทุนนั้นจะรับสมัคร 6 ครั้งต่อปี ใครที่อยากเรียนต่อที่นี่ รีบเตรียมตัวให้พร้อม!!

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน 31 ทุนต่อปี มอบให้นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกปีละ 10,000 ดอลล่าร์ หรือประมาณ 330,000 บาท/ปี ครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียน ไม่รวมค่าที่พัก และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่จำกัดสาขาวิชา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด

-มีผลคะแนนการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑืที่ระบุไว้คือ IELTS 6.5 หรือ TOEFL จะต้องได้คะแนน Paper-based test:550 หรือ Test of Written English (TWE): 4.5 หรือ Internet-based test: 79

-ผู้สมัครจะต้องสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี หรือโท แบบเต็มเวลา

-ผู้สมัครจะต้องได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษาจาก Monash University ก่อน จึงจะสมัครขอรับทุนได้

-ผู้สมัครต้องขียนเรียงความเพื่อขอรับทุน (Scholarship Application Statement) จำนวน 500 คำศัพท์ เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาการรับทุน และเป็น Monash Ambassadors

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครไปยังที่อยู่ต่อไปนี้

Central Admissions Monash Connect, Clayton Campus 21 Chancellor’s Walk, Campus Centre Monash University VIC 3800, Australia

 

ปิดรับสมัคร:

รอบที่ 1 หมดเขต 15 ตุลาคม 2018

รอบที่ 2 หมดเขต 15 พฤศจิกายน 2018

รอบที่ 3 หมดเขต 15 มกราคม 201

รอบที่ 4 หมดเขต 15 มีนาคม 2019

รอบที่ 5 หมดเขต 15 เมษายน 2019

รอบที่ 6 หมดเขต 15 พฤษภาคม 2019

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.monash.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...