Knight-Hennessy Scholars ทุนเรียนฟรีระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

Knight-Hennessy Scholars program ทุนการศึกษาสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา ที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ในรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เปิดลงทะเบียนเพื่อเรียนต่อในฤดูใบไม้ร่วง ปี 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทักษะการเป็นผู้นำ และทักษะด้านการสื่อสาร ซึ่งจะประโยชน์ในการทำงานข้ามสาขาวิชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมไปถึงระดับปริญญาเอก ด้านศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ หรือสังคมศาสตร์ ด้านธุรกิจ กฎหมาย และการแพทย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ

-สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรปริญญาโทแบบเต็มเวลาที่ Stanford เพื่อรับสิทธิ์สมัครเข้าโปรแกรม Knight-Hennessy Scholars

-สามารถสมัครเรียนใน Knight-Hennessy Scholars ในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนปริญญาตรี หรือภายในระยะเวลา 4 ปีหลังจากได้รับปริญญาตรี

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มการสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

12 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

knight-hennessy.stanford.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...