อินทัชจัดประกวดวาดภาพระดับเยาวชน ชิงเงินรางวัลกว่า 1.3 ล้านบาท

บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช” มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยรักการอ่าน ช่วยกันสืบสาน อนุรักษ์ภาษา และวรรณกรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยให้คงอยู่ โดยใช้จินตนาการถ่ายทอดสิ่งที่อ่านออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการของตนเอง

สำหรับในปีนี้ได้จัดการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และถ่ายทอดความงดงามของเรื่องราวความเป็นไทย เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละยุคสมัยจวบจนปัจจุบันที่แสดงถึงความสุข และเอกลักษณ์ความเป็นไทยตามจินตนาการของเยาวชนนำเสนอผ่านภาพวาดเพื่อถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป

 

 

รางวัล

การประกวดวาดภาพแบ่งเป็น

– ระดับประถมศึกษา (ป.4 – ป.6) รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 30,000บาท

– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 40,000 บาท

– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 50,000 บาท

– ระดับอุดมศึกษา รางวัลชนะเลิศทุนการศึกษา 100,000 บาท

– นอกจากนี้ยังมีรางวัลรองชนะเลิศในแต่ละระดับการศึกษา และรางวัลพิเศษ รวม 1,350,000 บาท

 

การรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

 

น้องๆ สามารถนำส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์มาที่ โครงการ “จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12”

– ทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ตู้ ปณ. 173 ปณศ.จตุจักร กทม.10900 (ดูวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ส่งด้วยตนเองที่ บริษัท กราฟิก สเตชั่น จำกัด 27 ซอย พหลโยธิน 25 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 (เว้นวันหยุดราชการ เเละวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดการแข่งขัน

 

ที่มา: huntscholarships

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...