“โครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชีย” โดยกระทรวงการต่างประเทศ รับ 30 คนเท่านั้น รีบสมัครเลย!!

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญเยาวชนระดับอุดมศึกษา ไม่จำกัดสาขาวิชา จำนวน 30 คน สมัครเข้าร่วม “โครงการฝึกอบรมเยาวชนเอเชีย เรื่อง ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน” ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561

ผู้เข้าร่วมนอกจากจะได้เรียนรู้พัฒนาการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในไทย ภูมิภาค และของโลกจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของไทย และต่างประเทศ แล้ว ยังจะได้ศึกษาดูงานในสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ บริษัท TrueMoney Cooperation ตลอดจน UNDP Business and Human Rights Innovation Lab

ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการเรียน และเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสร้างเครือข่ายเยาวชนจากหลากหลายสาขาในประเทศไทย และนักศึกษากฎหมายในเอเชีย ทั้งนี้ มีล่ามแปลภาษาไทย-อังกฤษ ตลอดงาน

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นผู้มีสัญชาติไทย

-กำลังศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก)

-อายุไม่เกิน 30 ปี

-รับเพียง 30 คนเท่านั้น

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอของตนเอง ความยาวไม่เกิน 3 นาที (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) ในหัวข้อ “คุณเห็นว่าประเด็นธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความเชื่อมโยงกับสาขาที่เรียนอย่างไร” ในรูปแบบลิงค์คลิปวีดีโอ

พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล สาขาที่เรียน สถาบันการศึกษา มายัง [email protected]om ทั้งนี้ สามารถส่งผลงานได้ 1 ชิ้นต่อคน

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2561 เวลา 16.30 น.

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Rights now

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...