องค์การเภสัชกรรม รับสมัครพนักงาน จำนวน 110 อัตรา หมดเขต 10 สิงหาคม 2561

องค์การเภสัชกรรม เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขณะนี้ กำลังดำเนินการเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจำนวน 53 อัตรา และจัดจ้างเป็นลูกจ้างประจำจำนวน 9 คน และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 48 คน รวมทั้งสิ้น 110 อัตรา

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ:

-ปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา ค่าตอบแทน 21,250 บาท

-ปริญญาตรี จำนวน 15 อัตรา ค่าตอบแทน 16,830 บาท

-ปวส. จำนวน 23 อัตรา ค่าตอบแทน 13,410 บาท

-ปวช. จำนวน 68 อัตรา ค่าตอบแทน 11,350 บาท

-ม.3/ม.6 จำนวน 3 อัตรา ค่าตอบแทน 10,150 บาท

 

คุณสมบัติ:

-วุฒิปริญญาตรี – โท อายุไม่เกิน 35 ปี

-วุฒิม.6 – วุฒิปวส. อายุไม่เกิน 30 ปี

-สัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

-หากเป็นเพศชาย ต้องพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2561 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ สมัครได้ทางเว็บไซต์ gpo.thaijobjob.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...