ฟูจิตสึ ประเทศไทย แจกทุนเรียนต่อ พร้อมมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนแบบจัดเต็ม!!

บริษัทฟูจิตสึ (ประเทศไทย) จำกัด คือกลุ่มบริษัทในเครือฟูจิตสึ ผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และโซลูชั่น การสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ ที่ให้การบริการและผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูง แก่ตลาดในเมืองไทย

บริษัทฟูจิตสึ ประเทศไทยประกาศแจกทุนการศึกษาด้านการบริหารจัดการ ให้แก่ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนดดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

-ค่าครองชีพ

-ค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ

-ค่าที่พักสำหรับผู้ที่เรียนในประเทศญี่ปุ่น ไทย และสิงคโปร์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนเรียนต่อด้านการบริหารจัดการ หลักสูตรประกาศนียบัตร Global Leaders for Innovation and Knowledge เป็นระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง

หลักสูตรนี้ประกอบด้วยการเรียนรู้ในห้องเรียน และการเรียนรู้ภาคสนามใน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น สหรัฐฯ (ฮาวาย) สิงคโปร์ และไทย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี)

-ผู้สมัครจะต้องมีประสบการณืในการทำงานอย่างน้อย 3 ปี (หากมีประสบการณ์การทำงาน 5 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

-ผู้สมัครจะต้องมีผลคะแนน TOEFL เป็นสัดส่วนเท่ากับ 577/233/90 ในส่วนของ paper, computer และ Internet ตามลำดับ หรือมีคะแนน TOEIC 750 คะแนนขึ้นไป หรือมีคะแนน IELTS (Academic) เท่ากับ 6.5 ขึ้นไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทุนการศึกษานี้

 

ปิดรับสมัคร:

20 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.fujitsu.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...