ทุนเต็มจำนวน ในหลักสูตร MBA สนับสนุนโดย CKGSB เรียนต่อที่สถาบันในประเทศจีน

CKGSB Full-Tuition Philanthropy MBA Scholarship ทุนการศึกษาเต็มจำนวน เปิดมอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่การต้องเรียนต่อในหลักสูตร MBA ที่ Cheung Kong Graduate School of Business ประเทศจีน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท หลักสูตรบริการธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

-เป็นผู้ที่ทำงานในองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในด้านองค์กรการกุศล การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และประชาสงเคราะห์

-เป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการอุทิศตนเพื่อการกุศล และประชาสงเคราะห์ อย่างเช่น NPOs

-ผู้สมัครควรปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของหลักสูตร MBA CKGSB

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่สถาบันกำหนดไว้

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัครทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

31 สิงหาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

english.ckgsb.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...