แนะนำ 16 ทักษะที่นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ต้องมี ถ้าอยากประสบความสำเร็จ

วันนี้เรามีสาระดีๆ มาแนะนำนิสิตนักศึกษารุ่นใหม่เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ใครที่รู้ตัวว่าตนเองมีทักษะเหล่านี้อย่าลืมพัฒนาทักษะที่มีให้กลายเป็นจุดแข็ง

ส่วนใครที่ยังมีทักษะเหล่านี้ไม่ครบ ยังมีเวลาฝึกฝนพัฒนาตนเองเกี่ยวกับทักษะที่ขาด เพื่อเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการทำงานมากยิ่งขึ้น

 

 

ความรู้พื้นฐาน ทักษะความรู้ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

1. ความรู้ด้านการอ่านเขียน

2. ความรู้ด้านตัวเลข

3. ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์

4. ความรู้ด้านการสื่อสาร

5. ความรู้ด้านการเงิน

6. ความรู้ด้านสังคม และวัฒนธรรม

 

ความสามารถทักษะในการแก้ปัญหา

7. การคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

8. ความคิดสร้างสรรค์

9. การสื่อสาร

10. การติดต่อประสานงาน

 

บุคลิกลักษณะ ทักษะในการปรับตัว

11. ความตื่นตัว

12. ความคิดริเริ่ม

13. ความอดทน

14. การปรับตัว

15. ความเป็นผู้นำ

16. การปรับตัวด้านสังคม และวัฒนธรรม

 

แล้วคุณล่ะ!? มี หรือขาดทักษะใดบ้างไหม อย่าลืมค้นหาตัวเอง เพื่อพัฒนาไปสู่โอกาสที่ดีในอนาคต…

 

ที่มา:  Odos.moe

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...