กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนงานด้านการขับเคลื่อน และเพิ่มบทบาทความร่วมมือเพื่อการพัฒนา จำนวน 2 อัตรา

มีรายละเอียดดังนี้

 

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุ 18-35 ปี

-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-มีความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยในระดับ โดยสามารถสื่อสาร ประสานงานทั้งภาษาไทย และอังกฤษได้

-สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

4 กรกฎาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mfa.go.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...