เฉพาะนักศึกษาไทยเท่านั้น!! U. of Manchester แจกทุนป.โท เรียนต่อในสหราชอาณาจักร

The School of Law ,The University of Manchester แจกทุนปริญญาโทด้านกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2018/2019 สำหรับนักศึกษาไทย เพื่อเรียนต่อหลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต (LLM) ในสหราชอาณาจักร

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการศึกษา มูลค่าถึง £18,000 (ประมาณ 787,000 บาท) จำนวน 1 ทุน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาโท ด้านกฎหมาย (LLM)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาชาวไทย

-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ด้านกฎหมาย ด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเทียบเท่า

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่ คลิก

ส่งเอกสารใบสมัครที่กรอกข้อมูลครอบถ้วน พร้อมกับเอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ ในรูปแบบ PDF ไปที่อีเมล [email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.manchester.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...