ชิง ‘ทุนรัฐบาลศรีลังกา’ เรียนต่อป.ตรี พร้อมรับค่าเล่าเรียน ที่พัก และตั๋วเครื่องบิน

โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarship Programme ประจำปีการศึกษา 2018/2019 เป็นโครงการทุนการศึกษาสนับสนุนแก่นักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในประเทศศรีลังกา

รายละเอียดทุนมีดังต่อไปนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมในการศึกษาระหว่างที่ศึกษาในศรีลังกา

-ได้พักในที่พักของสถานศึกษา

-ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ระหว่างประเทศ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา ยกเว้นสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– อายุไม่เกิน 25 ปี

– ผู้สมัครต่างประเทศต้องมีผลสอบเทียบเท่ากับคะแนน G.C.E (ระดับสูง) ของศรีลังกา

– มีวุฒิการศึกษาระดับม.ปลาย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

ใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่ คลิก 

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทาง www.mohe.gov.lk/index.php/en/scholaships/foreign-students/100-scholarships-for-foreign-students

 

ปิดรับสมัคร:

13 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mohe.gov.lk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...