เชิญชวนร่วมส่งผลงาน “ประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018”

ใครใฝ่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ นี่คือโอกาสทองที่จะได้โชว์ของแล้ว!!

Indorama Ventures ขอเชิญนักเรียน นักออกแบบอิสระ และผู้ที่สนใจ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วม “การประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018” ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท!!

มีรายละเอียดดังนี้ :

 

 

ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด ECOHEART

– หนึ่งผลงานประกอบด้วย ชุดที่แสดงแนวความคิด 1 ชุด และชุดที่ใส่ได้จริง 2 ชุด พร้อมเครื่องประดับ และรองเท้า

– ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริง และเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายในจริงในท้องตลาด

– ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใดมาก่อน

 

วัสดุที่ใช้ผลิต

– ผลงานจะต้องใช้วัสดุ PET หรือ โพลีเอสเตอร์อยากน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด

– RECO สนับสนุนการใช้วัสดุใช้แล้วเพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ

– ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับผ้า Ecorama (ผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล) เพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

 

รายละเอียดการสมัครโครงการ RECO

– ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน)

– ผลงานออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ A3 (Mood Board) และ/หรือ ในรูปแบบไฟล์ (soft file) โดยร่างแบบผลงานพร้อมลงสี (แบบดังกล่าวต้องสามารถนำไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นำเสนอ) ติดผลงานของคุณลงบน PP บอร์ด เว้นระยะจากขอบ 1 นิ้ว โดยระบุชื่อผลงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

– ติดใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงบนอีกด้านของบอร์ด ห้ามทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อลงบนแบบ

– เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว และสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

 

การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

– นักออกแบบจะต้องส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 75/80-81 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนอโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 วงเล็บมุมซอง “(RECO 2018)” เอกสารจะต้องส่งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

– ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส โกลบอล เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) (as addressed above) ตั้งแต่เวลา 9:30-17:00 วันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่กำหนด

 

งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน

– สำหรับผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย สูงสุด 20,000 บาท ต่อทีม

– งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

 

ปฏิทินกิจกรรมโครงการประกวดออกแบบ RECO

– ส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2561

– ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน ประกาศรายชื่อทางสื่อออนไลน์ของโครงการ วันที่ 27 มิถุนายน 2561

– กิจกรรม Workshop และ นำเสนอผลงานครั้งที่ 1 : 15 กรกฎาคม 2561

– นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 1 สิงหาคม 2561

– ลองชุดกับนางแบบ (Fitting Day) 22 สิงหาคม 2561

– แสดงผลงานรอบสุดท้ายในงานประกาศผล 31 สิงหาคม 2561

 

รางวัลการประกวด

– รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท พร้อมเข้าร่วมโครงการทัศนศึกษาเพื่อเปิดประสบการณ์ด้านการออกแบบและโอกาศเข้าร่วมงาน Dutch Design Week ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 50,000 THB

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 THB

 

ติดต่อสอบถาม

โทร. 084-654-6633
email: [email protected]
www.facebook.com/recoyoungdesigner

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...