สมัครได้แล้ววันนี้!! ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน MJES ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14

สำหรับน้องๆ คนไหนที่กำลังมองหาทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น กับโครงการนักเรียนทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 14 “Mainichi Japanese Exchange Scholarship (MJES)” ประจำปีการศึกษา 2562

โดยจะมีการสอบคัดเลือกวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบจังหวัดกรุงเทพฯ ชลบุรี นครปฐม เชียงใหม่ ขอนแก่น และภูเก็ต (สถานที่สอบจะระบุให้ทราบอีกครั้ง) วิชาที่เปิดสอบได้แก่ ความสามารถทางภาษา สอบภาษาญี่ปุ่นเทียบเท่าระดับ N4-N5 หรือภาษาอังกฤษ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และแบบทดสอบทัศนคติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนแลกเปลี่ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

1.สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-17 ปี หรือ เกิดระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2545 – วันที่ 1 เมษายน 2548

2.เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.30 ขึ้นไป

3.มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น และมีเอกสารแสดงการเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างต่ำ 60 ชั่วโมง

4.มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคประจำตัว

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัคร และสมัครได้ตามรายละเอียดดังนี้ คลิก

***ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 300 บาท

 

ปิดรับสมัคร:

ปิดรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 6 สิงหาคม 2561

สอบสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่นวันที่ 11 สิงหาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

Mainichi Academic Group

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...