ทุนป.โท เต็มจำนวนพร้อมค่าครองชีพ เรียนต่อด้าน Human Rights and Democratization

ทุนการศึกษานี้เหมาะสำหรับผู้สมัครทั่วโลกที่สนใจเรียนต่อปริญญาโท ด้านสิทธิมนุษยชน และประชาธิปไตยในระดับภูมิภาค ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการ (ด้วยองค์ประกอบทางกฎหมายการเมือง และสหสาขาวิชาชีพ)

โดยมีระยะเวลาศึกษา 1 ปี ดำเนินการโดย Yerevan State University, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Belarusian State University และ Tbilisi State University

โดยภาษาอย่างเป็นทางการของหลักสูตรคือภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาเต็มจำนวน สำหรับนักศึกษา 25 คน โดยครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าเดินทาง และค่าครองชีพ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโทด้าน Human Rights and Democratization

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

-มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย

-มีความเชี่ยวชาญ หรือสนใจงานวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน และความเป็นประชาธิปไตย

-เป็นนักวิชาการ หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-จดหมายแนะนำตัว 2 ฉบับ ทั้งภาษาอังกฤษ และภาษารัสเซีย

-เขียนเรียงความ (จำนวน 1,500-2,000 คำ) ในหัวข้อสิทธิมนุษยชน และความเป็นประชาธิปไตย

-สำเนาประกาศนียบัตรจากมหาวิทยาลัย

-ใบแสดงผลการศึกษา

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัครออนไลน์ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

30 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

regionalmaster.net

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...