บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดรับสมัครงานกว่า 400 อัตรา!!

บริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) เปิดรับผู้ที่สนใจร่วมงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อคัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ พร้อมมอบผลตอบแทนในรูปของ เงินเดือน สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ ในเกณฑ์ที่สามารถแข่งขันได้

เพื่อเป็นการสนับสนุน และพัฒนาความสามารถในการทำงานระดับมืออาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมและเปิดโอกาสให้พนักงานที่มีความรู้ ความสามารถเติบโตก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับบริษัทฯ

 

 

ตำแหน่งงานที่เปิดรับ

เจ้าหน้าที่ประจำสถานี จำนวน 400 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง อายุ 22 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรีทุกสาขา

– เพศชายสูง 165 ซม.ขึ้นไป (พ้นภาระทางทหาร)

– เพศหญิงสูง 160 ซม.ขึ้นไป

– มีบุคลิกดี รักงานบริการ ชอบช่วยเหลือและพบปะผู้คนจำนวนมาก

– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานเป็นกะได้ รูปร่างสมส่วน

– มีประสบการณ์การทำงานเครื่องเเคชเชียร์ (POS) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศ (.NET โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง อายุ 22-32 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ

– มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรมระบบงานตามคอร์สเรียน วิทยานิพนธ์หรือประสบการณ์ด้านการออกแบบพัฒนาโปรแกรมที่ใช้งานทางธุรกิจ

– มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ ออกแบบระบบงานและเขียนโปรแกรม ด้วย SQL, ASP .NET หรือ ภาษาทางคอมพิวเตอร์อื่นๆ

– สามารถนำเสนอโครงการ (Presentation) และพัฒนาโครงการ (Implementation)

– มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปทางดาน ERP เช่น SAP และระบบงานทั่วไป

– บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา

– มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้ร่วมงาน และบริษัท

– พร้อมที่จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่นเสมอ

– สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพดี

 

พนักงานขับรถ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย

– อายุ 25 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.3 ขึ้นไป

– มีประสบการณ์ขับขี่รถยนต์ รถตู้โดยสาร หรือรถบัสตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ในเส้นทางและสถานีต่างๆ เป็นอย่างดี

– หากสามารถขับขี่รถบัสหรือรถบรรทุก 6 ล้อขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วิศวกร ระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP System) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 22 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกร

– ประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ในด้านงานซ่อมบำรุง และหรือ มีประสบการณ์ในด้านควบคุมการทำงานของระบบเครื่องจักร

– ผู้สมัครที่มีความรู้ในด้าน ERP Software, Programming ที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (ถ.พระราม 9) และโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (คลองบางไผ่ จ.นนทบุรี)

 

 

ช่างเทคนิคแผนกบริหารอาคาร จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ :

– เพศชาย

– อายุ 27-35 ปี

– จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 3 ปี

– มีความรู้ภาษาอังกฤษ อ่านเขียน พูด พอใช้

– มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น Microsoft Office

– มีทักษะด้านการทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบำรุงที่ดูแลรับผิดชอบ

– สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

 

เจ้าหน้าที่กำกับการปฏิบัติงาน (Compliance Officer) จำนวน 1 อัตรา ด่วน!!!

คุณสมบัติ :

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 27-35 ปี

– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

– มีประสบการณ์ทำงานด้านกฏหมายหรือด้านกำกับการปฏิบัติงานอย่างน้อย 5 ปี

– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ในระดับดีมาก

– มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และการให้ความเห็นทางด้านกฏหมาย

– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีทักษะในการสื่อสารและมีความละเอียดรอบครอบ

 

เจ้าหน้าที่ควบคุมการสื่อสารและรักษาความปลอดภัย จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย/หญิง

– อายุ 24-30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์ทุกสาขา

– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์ในงานบริการหรืองานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย

– มีความเข้าใจและสำนักในด้านความปลอดภัย

– มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

– มีทักษะในการบริหารและจัดการปัญหาฃ

 

ช่างเทคนิค – AFC จำนวน 8 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย อายุ 21-35 ปี

– วุฒิการศึกษา ปวส.คอมพิวเตอร์ อิเล็คทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 3 ปี ในงานซ่อมบำรุง ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสูงหรือการบริหารจัดการงานซ่อมบำรุง (Maintenance)

– มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ มีทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ดี

– สามารถทำงานเป็นกะได้ มีสุขภาพสมบูรณ์ดี

 

วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :

– เพศชาย / หญิง

– อายุ 21-35 ปี

– วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์

– ประสบการณ์ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปในงานวิศวกรรมหรือซ่อมบำรุง หรืองานซ่อมบำรุงระบบราง

– มีความสามารถในการวางแผน และเข้าใจภาพรวมการทำงานของระบบรถไฟฟ้า

– มีทักษะภาษาอังกฤษดี

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– สุขภาพแข็งแรง

 

วิธีสมัครงาน รถไฟฟ้า BEM

สมัครผ่านการลงทะเบียนกับเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมแนบหลักฐานที่ระบุเอาไว้

สมัครงานรถไฟฟ้ากรุงเทพ

 

ที่มา : job4thai

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...