โอกาสทำงานในกระทรวงการต่างประเทศมาถึงแล้ว รีบสมัครด่วน หมดเขต 22 มิ.ย.นี้!!

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการฯ โดยมีระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 และหากผ่านการทดลองงานในช่วงดังกล่าวจะได้รับการพิจารณาต่อสัญญาเป็นรายปี

อัตราจ้างไม่เกิน 15,000 ต่อเดือน

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการโครงการประมวล และส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทยในสื่อต่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-มีสัญชาติไทย

-อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี

-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า โดยมีความสนใจ หรือประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารข้อมูลข่าวสาร และการต่างประเทศ

-มีทักษะการพูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาไทยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก  สามารถพิมพ์อังกฤษ/ไทยได้คล่อง

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ และสามารถอัพเดท หรือเพิ่มลักษณะของข้อมูลในเว็บไซต์ได้

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัคร (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์) พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

-สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองจบการศึกษา พร้อมทั้งสำเนาทรานสคริปต์

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ที่ระบุในประกาศ หรือส่งเอกสารใบสมัคร พร้อมเอกสารเพิ่มเติมไปที่อีเมลล์

[email protected]

 

ปิดรับสมัคร:

22 มิถุนายน 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ คลิก 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...