ทุนป.ตรี สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ที่ University of Minnesota สหรัฐอเมริกา

Global Excellence Scholarships เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่เข้าเรียนเป็นปีแรก ในฤดูใบไม้ร่วงปี 2019 จัดมอบโดย University of Minnesota ที่สหรัฐอเมริกา

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ครอบคลุมทั้งทุนเต็มจำนวน และทุนการศึกษาบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติ

-ได้รับวีซ่านักเรียน F-1 หรือ J-1

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ จำเป็นต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ส่งใบสมัครเข้าเรียน

-ใบแสดงผลการเรียนจากระดับมัธยมศึกษา

-ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ไม่มีใบสมัครทุนการศึกษาที่แยกต่างหาก โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

1 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

isss.umn.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...