ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ E-KNOW Energy the ICONIC Contest ลุ้นไปดูงานที่ญี่ปุ่น!!

กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy the ICONIC Contest “รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท พร้อมโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

 

 

หัวข้อการประกวด

ประกวดบทความ และวีดิทัศน์ ภายใต้โครงการ E-KNOW Energy the ICONIC Contest “รู้ แล้ว เลือก ได้ โรงไฟฟ้าฐานไทย เพื่อพลังงานของประเทศ”

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวด

นักเรียน, นิสิต นักศึกษา, ประชาชนทั่วไป

 

ประเภทการประกวด

– ประกวดบทความ

– ประกวดวีดิทัศน์

 

ระดับการประกวด

– ระดับมัธยมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐานและโรงไฟฟ้าพลังงานขยะในมุมมองของฉัน”

– ระดับอุดมศึกษา ประกวดภายใต้หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากโรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ”

– ระดับประชาชนทั่วไป ประกวดภายใต้หัวข้อ “โรงไฟฟ้าฐาน และโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ สานฝันพลังงานอนาคต”

 

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2561 ที่ ตู้ ปณ.1183 ปณฝ.รามคำแหง กทม. 10241

 

ติดต่อสอบถาม

– โทร.064-564-2951 คุณนงนภัส นคเรศมหากุล

– โทร. 0-2140 – 6126 คุณจีรนันท์ ชัยสิทธิ์ดำรง

 

ที่มา:  contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...