ทุนป.โท สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ สนับสนุนค่าเล่าเรียนมูลค่า 176,000 บาท ที่ออสเตรีย

Attractive Scholarships ในหลักสูตร Executive MBA เป็นทุนการศึกษาที่มอบโดย MCI Management Center Innsbruck ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในอินส์บรุค ประเทศออสเตรีย

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่า 4,725 ยูโร (ประมาณ 176,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาจากทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรี

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการของคุณ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-จดหมายแนะนำตัว (ความยาวครึ่งหน้า – 1 หน้ากระดาษ)

-เป้าหมายอาชีพในระยะกลาง (ความยาวครึ่งหน้า – 1 หน้ากระดาษ)

-เขียนเรียงความ ประมาณ 1,000 คำ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งใบสมัคร และเอกสารผ่านทางอีเมล

 

ปิดรับสมัคร:

27 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.mci.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...