ทุนโครงการ Young Water Fellowship ฝึกอบรมผู้นำเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำ

โครงการ Young Water Fellowship 2018 เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้นำเยาวชนจากประเทศที่มีรายได้น้อย และปานกลาง สามารถดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการจัดการน้ำ การสุขาภิบาล สุขอนามัย  ปัญหามลพิษทางน้ำ และปัญหาการขาดแคลนน้ำ

โดยผู้ได้รับคัดเลือกจะมีโอกาสนำเสนอโครงการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นตลอดการเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งยังมีโอกาสได้รับคำปรึกษา และการสนับสนุนโดยผู้เชี่ยวชาญระดับอาวุโสตลอดช่วง 1 ปี ที่เข้าร่วมโครงการ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนตลอดการอบรมครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทางระหว่างการร่วมโครงการ ค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าธรรมเนียมการเข้าร่วม (ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบค่าดำเนินการทำวีซ่า และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปยังสนามบินด้วยตนเอง)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนอบรมเพื่อจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำ เพื่อนำโครงการ และแนวทางที่ได้กลับมาปรับใช้แก้ปัญหาภายในประเทศของผู้เข้าอบรม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุ 18 – 30 ปี

-เป็นประชากรที่มาจากประเทศที่รายได้ต่ำ และรายได้ระดับปานกลาง

-เป็นผู้ก่อตั้ง หรือผู้ร่วมก่อตั้งโครงการที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาน้ำภายในประเทศ

-มีหนังสือเดินทางที่จะหมดอายุหลังจากเดือนมีนาคม 2019 และสามารถเข้าร่วมโครงการในยุโรปได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม – 14 กันยายน 2018

-มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี สามารถเข้าใจ และสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง youngwatersolutions.org/#ywf

 

ปิดรับสมัคร:

16 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

youngwatersolutions.org/#ywf

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...