สำนักเลขาธิการอาเซียนประกาศรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง ต่อไปนี้…

สำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) ตั้งอยู่ที่กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นศูนย์กลางในการติดต่อระหว่างประเทศสมาชิก โดยมีเลขาธิการอาเซียน (Secretary-General of ASEAN) เป็นหัวหน้าสำนักงาน

คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ในสำนักเลขาธิการอาเซียน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้

 

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร:

1. Assistant Director Analysis and Monitoring on Trade, Industry and Emerging Issues Division 

2. Assistant Director Analysis and Monitoring on Finance and Socio-Economic Issues Division 

3. Assistant Director Standards & Conformance Division 

4. Assistant Director External Economic Relations Division 

5. Assistant Director ASEAN Connectivity Division 

6. Senior Officer ASEAN Connectivity Division 

7. Senior Officer Finance Integration Division 

 

ปิดรับสมัคร:

1. Assistant Director Analysis and Monitoring on Trade, Industry and Emerging Issues Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 24 พ.ค. 61

2. Assistant Director Analysis and Monitoring on Finance and Socio-Economic Issues Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 1 มิ.ย. 61

3. Assistant Director Standards & Conformance Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 61

4. Assistant Director External Economic Relations Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 9 มิ.ย. 61

5. Assistant Director ASEAN Connectivity Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มิ.ย. 61

6. Senior Officer ASEAN Connectivity Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 21 พ.ค. 61

7. Senior Officer Finance Integration Division หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 พ.ค. 61

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

asean.org/opportunities/vacancies-asec

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...