ท้าวัยรุ่นมาประลองเสียง กับการประกวดสปอตโฆษณา ชิงรางวัลระดับประเทศ!!

สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เชิญชวนให้เหล่านักเรียน นักศึกษา ทั้งชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ “Stop Drug Start Change : เลิกยา…กล้าเปลี่ยน” ชิงโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

 

 

คุณสมบัติ :

– เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาของรัฐและเอกชน

– อายุไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์

– หรือ เป็นสมาชิกกลุ่มชมรม องค์กรเด็กและเยาวชนต่างๆ ที่รวมตัวกันจัดตั้งขึ้น

– ผู้สมัครสามารถสมัครประเภทบุคคล หรือสมัครเป็นทีม (ทีมละไม่เกิน 10 คน)

 

หลักเกณฑ์และรายละเอียดของผลงาน :

– หัวข้อการประกวด “STOP DRUG : START CHANGE , เลิกยา กล้า…เปลี่ยน”

– สปอตจะต้องถ่ายทอดหรือสื่อให้เห็นถึงเด็กและเยาวชนที่สามารถเลิกเสพยาเสพติดได้ และประโยชน์/ผลที่ได้รับจากการเลิกยาเสพติด ยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อบุคคลรอบข้าง โดยใช้หลักคุณธรรมที่กำหนดของรัฐบาล ได้แก่ พอเพียง / วินัย / สุจริต / จิตอาสา

– ไม่จำกัดรูปแบบและเทคนิคการถ่ายทำ

– สปอตโฆษณาจะต้องมีความยาวไม่เกิน 120 วินาที (2 นาที)

– ความละเอียดของไฟล์ผลงานต้องไม่ต่ำกว่า HD 1280×720 pixel / ระบบเสียง Stereo

– ส่งผลงานประเภทไฟล์ mp4 บรรจุลงแผ่น DVD จำนวน 2 แผ่น

– ปรากฏตราสัญลักษณ์ (โลโก้) ในตอนท้ายของสปอตโฆษณา ได้แก่

– สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

– ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

– สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

– สถานศึกษา หรือ กลุ่มที่ตัวเองสังกัด

– เป็นผลงานที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการส่งเข้าประกวด หรือเผยแพร่ในสื่อใดๆ มาก่อน

– ผู้สมัครต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูลที่นำมาประกอบในผลงาน ได้แก่ ภาพ เสียง โดยการใส่เครดิตที่มาให้ถูกต้อง และต้องไม่ลบหลู่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ใช้ถ้อยคำที่เป็นการดูถูก ดูหมื่น หรือเสียดสี ตลอดจนก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

– กรรมสิทธิ์ของผลงานให้ถือเป็นของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว แต่ทั้งนี้ เจ้าของผลงานยังคงได้รับสิทธิในการเผยแพร่และยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ของผลงานอยู่

 

การส่งใบสมัครและส่งผลงาน

สามารถส่งใบสมัครและผลงาน ไปยังสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน/ด่วน ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2561 (ดูจากตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

 

สถานที่ส่งผลงาน

สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย
เลขที่ 1055/79 ซอยปรีดีพนมยงค์ 45 ถนนสุขุมวิท 71
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110

 

รางวัลการประกวด

ระดับภาค (เหนือ / อีสาน / กลาง / ใต้)

– รางวัลชนะเลิศแต่ละภาค ได้รับเกียรติบัตร และมีสิทธิได้รับรางวัลระดับชาติ

ระดับชาติ

– รางวัลชนะเลิศระดับชาติ โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 โล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และเกียรติบัตร

 

ติดต่อสอบถาม

สำนักการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและสิทธิมนุษยชน
นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ (หัวหน้าสำนักฯ)
โทร 087 403 1112 โทรสาร 02 713 0497

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...