เผย 10 อันดับประเทศจากทั่วโลกที่ถูกจัดให้เป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ประจำปี 2018

ประเทศพัฒนาแล้ว คือประเทศที่มีการพัฒนาในระดับที่สูง โดยการจัดอันดับ “ประเทศพัฒนาแล้ว” ครั้งนี้พิจารณาจากปัจจัยหลายประการทั้ง ค่า GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ อันได้แก่มูลค่าตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตในประเทศในช่วงเวลาหนึ่งๆ

นอกจากนี้ยังพิจารณาในเรื่องของค่า GDP ต่อหัว อันเป็นตัวชี้วัดผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจของประเทศที่มีผลต่อประชากร รวมทั้งค่า HDI หรือดัชนีการพัฒนามนุษย์ที่บ่งบอกถึงการพัฒนาใน 3 ด้านได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา และด้านเศรษฐกิจ

และนี่คือข้อสรุป 10 ประเทศพัฒนาแล้วแห่งปี 2018

 

 

อันดับที่ 10 ประเทศเดนมาร์ก

ค่า GDP: $210.1 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $37,657

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.9

 

อันดับที่ 9 ประเทศสิงคโปร์

ค่า GDP: $326.5 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว:  $60,410

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.901

 

อันดับที่ 8 ประเทศแคนาดา

ค่า GDP: $1.5 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $42,734

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.902

 

อันดับที่ 7 ประเทศนิวซีแลนด์

ค่า GDP: $132.0 พันล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $29,730

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.910

 

อันดับที่ 6 ประเทศเยอรมนี

ค่า GDP: $3.2 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $39,028

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.911

 

อันดับที่ 5 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่า GDP: $15.7 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $49.922

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.914

 

อันดับที่ 4 ประเทศเนเธอร์แลนด์

ค่า GDP: $707.0 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $42,194

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.915

 

อันดับที่ 3 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ค่า GDP: $363.4 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $45,418

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.917

 

อันดับที่ 2 ประเทศออสเตรเลีย

ค่า GDP: $970.8 ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $42,640

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.933

 

อันดับที่ 1 ประเทศนอร์เวย์

ค่า GDP: $277.1  ล้านล้านดอลลาร์

ค่า GDP ต่อหัว: $55,009

ดัชนีการพัฒนามนุษย์: 0.944

 

ที่มา:  trendingtopmost ,topteny

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...