ประกวดคลิปวิดีโอ “ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท!!

ใครมีของอยากประลองไอเดีย จัดมาทางนี้!! กับการประกวดคลิปวิดีโอ “ถ่ายคลิปได้บุญ : คลิปเอทีฟ 2018” โดยกลุ่มบริษัท โมโน ที่เปิดรับผลงานจากนักเรียน นักศึกษา แลประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 200,000 บาท!!

 

 

กติกาการประกวด

– ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเป็นได้ทั้ง นักเรียน-นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป

– ระบุบชื่อองค์กรการกุศลใดก็ได้ ที่อยากนำเงินทำบุญไปช่วยเหลือ

– ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีม ทีมละไม่เกิน 5 คน ไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอ เทคนิคถ่ายทำ / ผลิต / ตัดต่อ

 

– คลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที ไฟล์ MP4 ความละเอียดขั้นต่ำ HD

– ลงท้ายด้วย โลโก้ Sponsor ตามด้วยชื่อผู้จัดทำ

– อัปโหลดฝากไฟล์วิดีโอ แล้วส่ง Link มาที่อีเมล csr@mono.co.th

– เกณฑ์การตัดสินผู้ชนะตามลำดับ ดูจากจำนวนยอด View จากผู้เข้าชมผลงาน

 

เงื่อนไขการส่งผลงาน

– ผลงานที่เข้าร่วมประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวด หรือได้รับรางวัลใด ๆ มาก่อน

– ผลงานจะต้องไม่มีลักษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และต้องไม่สร้างความแตกแยก รวมถึงต้องไม่ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคุณ ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

– ผู้ร่วมกิจกรรมต้องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้อมูล ได้แก่ เนื้อหา ภาพ เสียง หรืออื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตผลงาน ต้องไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และการกระทำผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์

– ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้เป็นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) หรือ เว็บไซต์ Seeme.me ทั้งสิ้น โดยขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชนทุกช่องทางทุกชนิด

– กรณีที่ต้องมีการเลือกใช้เพลงประกอบผลงาน ผู้ส่งผลงานจะต้องขออนุญาตต่อเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น

– ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรือทราบในภายหลังว่าผู้เข้ารอบ หรือผู้ได้รับรางวัลไม่ปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไข ปกปิดข้อเท็จจริง หรือมีการแอบอ้าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้ารอบออกจากการเข้าร่วมโครงการ

และผู้เข้ารอบ / ผู้ได้รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์เรียกค่าเสียหายไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย เรียกคืนรางวัล และดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ารอบหรือผู้ได้รับรางวัลได้

– กรณีผู้ได้รับรางวัลที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล

– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด และสิ้นสุด ผู้ดำเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปัญหาข้อสงสัยใด ๆ และการตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้แย้งได้

 

กำหนดส่งผลงาน

– เปิดรับผลงานเข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 61

– ประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบทางเว็บไซต์ Seeme.me/ch/csrmono วันที่ 4 ก.ค. 61

– นำผลงานผ่านคัดเลือกขึ้นเว็บไซต์ Seeme (เริ่มวัดผล) วันที่ 5 ก.ค. – 5 ส.ค. 61

– ประกาศผลรางวัลชนะตามลำดับ วันที่ 8 ส.ค. 61

– พิธีมอบทุนการศึกษา และทุนสนับสนุนองค์การหรือสถานสาธารณกุศล วันที่ 16 ส.ค. 61

 

รางวัลการประกวด และการกุศล

– รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 50,000 บาท และการกุศล 50,000 บาท

– รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 25,000 บาท และการกุศล 25,000 บาท

– รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 15,000 บาท และการกุศล 15,000 บาท

– รางวัลที่ 4 เงินรางวัล 10,000 บาท และการกุศล 10,000 บาท

หมายเหตุ : กลุ่มบริษัท โมโน ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเลขที่บัญชีมูลนิธิ หรือเรียกรับบริจาคใด ๆ ทั้งสิ้น

 

ติดต่อสอบถาม

โทร 0 2502 0700 ต่อ 7881 (ฝ่าย CSR โมโน)
อีเมล์ csr@mono.co.th

ที่มา : contestwar

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...