University of Twente มอบทุนป.โท สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน ที่เนเธอร์แลนด์

ITC Foundation Scholarship Programme ทุนการศึกษาจาก University of Twente ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งเป็นทุนที่มอบแก่นักศึกษาที่มีประวัติการศึกษาดีเด่น และประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร Spatial Engineering

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

สนับสนุนค่าเล่าเรียนบางส่วน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท สาขา Spatial Engineering

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-พลเมืองของประเทศ OECD สามารถสมัครได้ (รวมทั้งประเทศไทย)

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ

-มีภูมิหลังที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่เรียน

-มีคะแนน IELTS 6.5

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาประกาศนียบัตร

-สำเนาหลักฐานทางวิชาการ

-หลักฐานยืนยันตัวตน

-หลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-จดหมายแนะนำตัว อธิบายเหตุผลที่ต้องการเรียนหลักสูตรนี้

-รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติการศึกษา และการจ้างงาน

 

วิธีการสมัคร:

กรอกใบสมัครออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

วีซ่านักเรียนสมัครก่อน 1 มิถุนายน

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.utwente.nl

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...