ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนานาชาติที่ มหาวิทยาลัย Bologna ประเทศอิตาลี ปี 2018

มหาวิทยาลัย Bologna เปิดรับใบสมัครจากนักศึกษาในสหภาพยุโรปและนักศึกษาต่างชาติ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาแบบเต็มเวลา และต้องการศึกษาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในอิตาลี

 

 

ทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษามีทั้งหมด 4 ทุน โดยจะแบ่งเป็น

– 2 ทุนสำหรับนักศึกษาสหภาพยุโรป

– 2 ทุนสำหรับศึกษาต่างชาติ

– ทุนการศึกษามูลค่า 2,000 ยูโรสำหรับหนึ่งปีการศึกษา (ประมาณ 76,900 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

– ทุนการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์การท่องเที่ยว

– หลักสูตรการท่องเที่ยวนานาชาติและอุตสาหกรรมเพื่อการพักผ่อน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องได้รับการศึกษาก่อนหน้านี้นอกประเทศอิตาลี

– หากคุณลงทะเบียนเข้าร่วม หมายความว่าคุณกำลังสมัครเข้าเรียนในปีแรกของหลักสูตร

– การต่ออายุทุนการศึกษา อาจเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่นักเรียนสามารถรักษาผลการเรียนทางวิชาการได้ : nr 50 CFU ที่มีเกรดเฉลี่ย 26/30

– ต้องสมัครก่อนวันที่กำหนด

 

วิธีการสมัคร:

ยื่นใบสมัครได้ทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

– การรับ A – 9 เมษายน 2018

– การรับ B – 18 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...