ม. แบรดฟอร์ด แจก 10 ทุน Half-Fee Academic Excellence Scholarships แก่นักเรียนต่างชาติ

มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด (University of Bradford) ตั้งอยู่ในฝั่งตะวันตกของเขตยอร์คเชียร์ ในสหราชอาณาจักร มีนักเรียน นักศึกษานานาชาติ ที่มาจาก 100 ประเทศทั่วโลก

ด้วยความที่มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 22% จากหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้ทางมหาวิทยาลัยมีประสบการณ์และมีความชำนาญในการช่วยเหลือนักศึกษาชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

หากใครที่อยากเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ ทางมหาวิทยาลัยก็มีทุนเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ 10 ทุนด้วยกัน…

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนสนับสนุนค่าเล่าเรียน 50%

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาตินอกเขตยุโรป

-ต้องลงทะเบียนเรียนหลักสูตรเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัย

-ได้รับการตอบรับเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยแบรดฟอร์ด ที่จะเปิดภาคเรียนในเดือนกันยายน ปี 2018 (ต้องมีจดหมายรับรองมายืนยันเป็นหลักฐาน)

-มีผลการเรียนยอดเยี่ยม สำหรับระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลการเรียน AAA ในระดับ A-levels ส่วนระดับปริญญาโท จะต้องได้เกียรตินิยมอันดับ 1

-ผู้สมัครจะต้องสามารถจ่ายค่าเทอมสมทบกับส่วนที่เหลือได้

 

วิธีการสมัคร:

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ คลิก

 

ปิดรับสมัคร:

4 มิถุนายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.brad.ac.uk/scholarships/info/half-fee-2018-19

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...