กระทรวงการศึกษาจากสาธารณรัฐมาซิโดเนีย มอบทุนเต็มจำนวนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

กระทรวงการศึกษาและวิทยาศาสตร์ของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย ต้องการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนจากหลากหลายเชื้อชาติที่อายุไม่เกิน 22 ปี มีความประสงค์เข้าเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และเป็นผู้สนใจเกี่ยวกับประเทศมาซิโดเนีย โดยรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-ครอบคลุมค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

-ค่าเครื่องบินไปกลับจากประเทศของผู้สมัคร

-ค่าธรรมเนียมวีซ่า

-ค่าอาหารและที่อยู่อาศัย

-ค่าครองชีพรายเดือน 5,000 MKD เป็นเวลา 9 เดือนต่อปี (ประมาณ 3,000 บาท)

-ประกันสุขภาพเบื้องต้น

-จำนวน 1 ทุนการศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เป็นทุนสำหรับผู้สมัครที่มีอายุไม่เกิน 22 ปี ต้องการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรต่อไปนี้:

-Faculty of Communication Networks and Security (CNS);

-Faculty of Computer Science and Engineering (CSE);

-Faculty of Information Systems, Visualization, Multimedia and Animation (ISVMA);

-Faculty of Information and Communication Science (ICS)

-Study Program of Digital Business Informatics (DBI)

-Faculty of Applied IT, Machine Intelligence and Robotics (AITMIR)

-Study Program of E-Government, E-Business and E-Culture

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-อายุไม่เกิน 22 ปี

-เป็นผู้สมัครที่มาจากประเทศ USA, the Organization of American States (OAS), France, Austria, Germany, Poland, Czech Republic, Slovakia, China, Russia, Ukraine, Hungary, Sweden, Denmark, Norway, Lithuania, Latvia, Estonia, Finland, Mongolia, India, Indonesia, Egypt, Morocco, Kazakhstan, Portugal, Cyprus, Spain, Armenia, Belarus, Thailand, Israel, Jordan, Georgia, Romania และ Greece

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-ใบสมัครทุนการศึกษา

-ประกาศนียบัตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

-ใบแสดงผลการเรียน (Transcripts)

-หลักฐานการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษ

-เอกสารรับรองทางการแพทย์ รวมถึงผลการทดสอบ HIV และไวรัสตับอักเสบซี

**เอกสารทั้งหมดจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ

 

วิธีการสมัคร:

ส่งเอกสารพร้อมทั้งใบสมัครมาตามที่อยู่นี้

Ministry for Education and Science of the Republic of Macedonia
Sv. KiriliI Metodij Street, No.54
1000 Skopje
Republic of Macedonia

 

ปิดรับสมัคร:

31 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

mon.gov.mk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...