ทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA เรียนต่อที่ Aston University ประเทศอังกฤษ

Aston Business School มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาในหลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา มูลค่ากว่า £10,000 (ประมาณ 435,000  บาท) เพื่อสนับสนุนผู้นำ หรือผู้ประกอบการในอนาคตที่มีศักยภาพ

Aston University ตั้งอยู่ที่เบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงมายาวนาน โดดเด่นเรื่องการเรียนการสอนที่มีคุณภาพระดับโลก สำหรับรายละเอียดทุนมีดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

-จำนวน 3 ทุนการศึกษา มูลค่า £10,000 (ประมาณ 435,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในหลักสูตรการบริหารธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติมีสิทธิ์สมัครทุนนี้

-ผู้สมัครมีเงินทุนส่วนตัว

-ผู้สมัครที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องมีหลักฐานแสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกแบบฟอร์มออนไลน์สำหรับหลักสูตร MBA เต็มเวลา ที่ Aston University

-ส่งเรียงความ จำนวนสูงสุด 700 คำ โดยตอบคำถามต่อไปนี้

-Over the 40 years of the Aston MBA, there have been major changes in business and the MBA programmes catering for the needs of business leaders. What major changes do you anticipate in developing business leadership over:

a) the next 4 years

b) the next 40 years

 

ทุนการศึกษาสำหรับผู้นำในอนาคต

-ส่งเรียงความ จำนวนสูงสุด 700 คำ โดยตอบคำถามต่อไปนี้

-What do you feel is the difference between management and leadership?

-Why do you consider yourself to be a leader attuned to the challenges businesses will face in the near future?

 

ทุนการศึกษาสำหรับผู้ประกอบการ

-ส่งเรียงความ จำนวนสูงสุด 700 คำ โดยตอบคำถามต่อไปนี้

-What are the major challenges and opportunities facing entrepreneurs in the early part of the 21st Century?

-Why do you consider you have the qualities and knowledge to become a successful entrepreneur?

 

ปิดรับสมัคร:

21 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.aston.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...