Foundation of the Republic of Austria ทุนสำหรับวิจัย ที่ประเทศออสเตรีย

Foundation of the Republic of Austria มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนต่างชาติที่มีศักยภาพโดดเด่นทางวิชาการ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการทำวิจัยในระดับประกาศณียบัตร หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโท หรือวิทยานิพนธ์ที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ในประเทศออสเตรีย

Foundation of the Republic of Austria มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนนักเรียนต่างชาติผู้ที่ต้องความช่วยเหลือด้านการเงิน

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพรายเดือน 1,050 ยูโร (ประมาณ 39,000 บาท) ค่าประกันสุขภาพ ค่าที่พัก ค่าเดินทาง

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับอนุปริญญา และ ปริญญาโท

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นบุตรหลานของแรงงานบังคับ (โดยไม่คำนึงถึงประเทศดั้งเดิม)

-นักเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสามารถสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรอนุปริญญา หรือวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

-ผู้สมัครต้องไม่เคยศึกษา หรือทำงานวิจัยที่ออสเตรียในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

-ผู้สมัครต่างชาติต้องเป็นไปตามข้อกำหนดทางภาษาอังกฤษ เพื่อการศึกษาต่อในประเทศออสเตรีย

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-แผนโครงการ

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์มหาวิทยาลัย

-สำเนาพาสปอร์ต

 

วิธีการสมัคร:

-กรอกใบสมัคร ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

1 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.scholarships.at

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...