EMBL-EBI เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ที่สหราชอาณาจักร

EMBL-EBI / Cambridge Computational Biomedical Postdoctoral Fellowships ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจด้านการวิจัย Translational Research เกี่ยวกับงานวิจัยทางคลินิกในมนุษย์ โดยทำการวิจัยที่สหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ค่าครองชีพรายเดือน รายละเอียดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจะเปิดเผยแก่ผู้ที่ได้รับเชิญให้สัมภาษณ์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การวิจัยหลังปริญญาเอก การวิจัย Translational Research เกี่ยวกับงานวิจัยทางคลินิกในมนุษย์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-Cover letter

-CV

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร:

สามารถสมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

30 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.ebi.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...