ห้ามพลาด!! ทุนสนับสนุนช่างภาพสาวจาก Nikon และ Getty Images สูงสุด $10,000

Women Photograph 2018 Project Grants เป็นทุนสนับสนุนสำหรับช่างภาพสาวโดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือทุนสนับสนุนจาก Nikon และทุนสนับสนุนจาก Getty Images โดยผู้สมัครจะต้องส่งผลงาน หรือโปรเจคเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัล

สาวๆ ช่างภาพคนไหนสนใจ อย่าลืมเตรียมโปรเจคให้พร้อมแล้วไปสมัครกันเลย

 

 

มูลค่าทุน:

เงินสนับสนุนจาก Women Photograph + Nikon Grants

-สนับสนุนโปรเจคถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นโปรเจคที่ทำขึ้นใหม่ หรือกำลังดำเนินการอยู่ โดยจะส่งเป็นโปรเจคการถ่ายภาพ หรือโปรเจคมัลติมีเดียก็ได้

-เงินสนับสนุนมุลค่า $5,000 (ประมาณ 156,000 บาท) จำนวน 5 ทุน

เงินสนับสนุนจาก  Women Photograph + Getty Images Grant

-เงินสนับสนุนแก่ผู้ได้รับคัดเลือกมูลค่า $10,000 (ประมาณ 312,000 บาท) และโอกาสได้รับคำแนะนำจากบรรณาธิการของ Getty Images ตลอดโครงการของคุณ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ช่างภาพหญิง (ไม่จำกัดสัญชาติ)

-ไม่มีค่าธรรมเนียมการสมัคร

-ผู้สมัครต้องกรอกเอกสารใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

-สามารถสมัครได้ 1 หรือ 2 ทุน (ไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับอุปกรณ์กล้องที่ใช้)

-เงินทุนสนับสนุนทั้งหมดจะแบ่งจ่ายครึ่งแรกในช่วงเริ่มโปรเจค และครึ่งหลังเมื่อโปรเจคเสร็จสิ้น

-สำหรับทุนสนับสนุน Women Photograph + Nikon Grants

กรุณาอัพโหลดภาพ 10 ภาพแนบมากับใบสมัคร

-สำหรับทุนสนับสนุน Women Photograph + Getty Images Grant

เขียนสรุปโครงร่างโปรเจคไม่เกิน 500 คำ

ประวัติคร่าวๆของผู้สมัคร

ภาพกระบวนการดำเนินโปรเจค 20-25 ภาพ

 

วิธีการสมัคร:

Women Photograph + Nikon Grants สมัครได้ ที่นี่

Women Photograph + Getty Images Grant สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

15 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.womenphotograph.com/grants-2018

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...