UNICEF เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน ทำงานที่ New York มีค่าตอบแทนให้ด้วย!!

UNICEF รับสมัครนักศึกษาฝึกงานเพื่อช่วยเหลือในด้าน Data & Analytics ในเรื่องการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย และการสร้างภาพข้อมูล งานนี้จะสนับสนุนภารกิจและเป้าหมายของ UNICEF ในแผนยุทธศาสตร์ 2018-2021

UNICEF หรือ กองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ เป็นหน่วยงานของสหประชาชาติเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม พัฒนาการ สุขภาพรวมถึงความเป็นอยู่ของเด็กและแม่ในประเทศกำลังพัฒนา

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– สนับสนุนการพัฒนาภาพรวมของข้อมูลบน Dashboard ซึ่งเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กผ่านการรวบรวมข้อมูลต้นแบบและการออกแบบ รวมถึงการตรวจสอบความเป็นจริงของข้อมูลในขั้นสุดท้าย

– ร่วมให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดตัว Tracker ประเทศวัยรุ่นผ่านการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์และตีความข้อมูลและโลจิสติกส์ในการผลิตสิ่งพิมพ์

– สนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาเกี่ยวกับเยาวชนในเว็บไซต์ขององค์การยูนิเซฟ รวมทั้งการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างเนื้อหา สนับสนุนจุดโฟกัสของภาคในการเล่าเรื่อง และแผนภูมิใหม่ในการทำงานเฉพาะสำหรับวัยรุ่น

– มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ภายในครอบครัวเกี่ยวกับการตัดหรือตัดเนื้อเยื่ออวัยวะเพศหญิง (FGM / C) และความสัมพันธ์ระหว่างความคิดเห็นของพ่อแม่และสถานะ FGM / C ของลูกสาว

– สนับสนุนการวิเคราะห์เกี่ยวกับการแต่งงานของเด็กบนความขัดแย้ง

– สนับสนุนการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงข้อมูลในพื้นที่อื่น ๆ ของการคุ้มครองเด็ก รวมถึงการเปิดตัวเว็บไซต์ใหม่เกี่ยวกับการสมรสในวัยเด็ก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี-โท-เอก หรือจบการศึกษาภายในสองปีที่ผ่านมา ในสาขาวิชา ประชากรศาสตร์สังคมศาสตร์ สถิติ สุขภาพ หรือการพัฒนาระหว่างประเทศ

– มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม

– มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล ตีความผลการวิจัย และการนำเสนอผลงาน

– มีทักษะการจัดการโครงการ การจัดการเวลา และทักษะการสื่อสารที่ยอดเยี่ยม

– มีประสบการณ์ในการทำงานกับข้อมูลจากการสำรวจในครัวเรือนมาก่อน

– ความคุ้นเคยกับยูนิเซฟ และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

– มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี หรือภาษาอื่นของสหประชาชาติ (ภาษาอาหรับ จีน ฝรั่งเศส รัสเซีย หรือสเปน) รวมถึงภาษาท้องถิ่น

 

ค่าตอบแทน:

$1,500 ต่อเดือน (ประมาณ 46,000 บาท)

หากย้ายไปอยู่ที่นิวยอร์กผู้ฝึกงานอาจได้รับเงิน $1000 สำหรับช่วยเหลือเรื่องค่าเดินทาง

 

วิธีการสมัคร:

กรอกแบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ secure.dc7.pageuppeople.com

 

ปิดรับสมัคร:

20 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

unicef.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...