ห้ามพลาด!! ม.มหิดล เชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้าร่วมติวในหัวข้อ “TOEIC พลิกโอกาสชีวิต”

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เชิญชวนบุคคลภายนอกที่สนใจอยากติวเพื่อสอบ TOEIC เข้าร่วมติวในหัวข้อ “TOEIC พลิกโอกาสชีวิต” ภายใต้โครงการส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของนักศึกษา C-BELT ครั้งที่ 4

ภายในงานจะมีทั้งการแนะนำข้อกำหนดในการสอบ TOEIC, การบรรยายหัวข้อเทคนิคพิชิตข้อสอบ TOEIC พร้อมทั้งการทดสอบเสมือนจริง โดยรศ. ดร. สิงหนาท  น้อมเนียน ประธานหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา และการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 

 

วัน/ เวลา/ สถานที่จัดงาน:

-วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561

-เวลา 8.30 – 16.30 น.

-ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารภาษา และวัฒนธรรมสยามบรมราชกุมารี สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ค่าธรรมเนียม:

ค่าลงทะเบียน 100 บาท (ค่าเอกสาร)

 

วิธีสมัครเข้าร่วมอบรม:

ลงทะเบียนเรียนได้ ที่นี่ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...