Smeal College of Business มอบทุนป.ตรี สาขาใดก็ได้ เรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา

Smeal College of Business ที่ Pennsylvania State University เชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน Smeal College of Business จะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ $2,500 (ประมาณ 79,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาทุกสัญชาติสามารถสมัครได้

-สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

วิธีการสมัคร:

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ลงทะเบียนเรียนใน Smeal College of Business จะได้รับการพิจารณาอัตโนมัติ

 

ปิดรับสมัคร:

8 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

ugstudents.smeal.psu.edu

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...