ทุนปริญญาโท จาก Yanshan University มอบให้ในหลายสาขาวิชา ที่ประเทศจีน

Yanshan University Scholarships มอบทุนสนับสนุนแก่ผู้สมัครในระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2018-2019 โดยทุนการศึกษานี้มีระยะเวลา 3 ปี (แต่สามารถเพิ่มเป็น 4 ปีได้หากต้องการเรียนภาษาจีน 1 ปี)

Yanshan University เป็นมหาวิทยาลัยในฉินฮวงเต่า มณฑลเหอเป่ย์ ประเทศจีน มีจำนวนนักศึกษา 39,000 คนและมีพนักงาน 3,200 คน

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

First Class Scholarship ครอบคลุมค่าลงทะเบียน ค่าเล่าเรียน และค่าหอพักในมหาวิทยาลัย

The second class scholarship ครอบคลุมค่าลงทะเบียนและค่าเล่าเรียน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาโท ในสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่เป็นพลเมืองของประเทศจีน

-มีสุขภาพแข็งแรง

-มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35 ปี

-มีคะแนน IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 คะแนน หรือ TOFEL มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน สำหรับหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาพาสปอร์ต

-ใบสมัคร YSU ของนักเรียนต่างชาติพร้อมรูปถ่ายผู้สมัคร

-ใบรับรองการศึกษา

-CV หรือ เรซูเม่

-แบบฟอร์มการตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติ

-สำเนาใบรับรอง HSK-5certificate หรือ HSK-6 หากเรียนในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาจีน คะแนน IELTS มากกว่าหรือเท่ากับ 6.5 คะแนน หรือ TOFEL มากกว่าหรือเท่ากับ 85 คะแนน ในหลักสูตรที่สอนเป็นภาษาอังกฤษ

-หนังสือแนะนำตัว

-หนังสือรับรอง 2 ฉบับจากอาจารย์หรือที่ปรึกษา

 

วิธีการสมัคร:

-สมัครผ่านช่องทางออนไลน์

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤษภาคมของทุกปี

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

gjjyxy.ysu.edu.cn

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...