ทุนเต็มจำนวน 10 ทุนในหลักสูตร MBA ณ University of Western Australia

University of Western Australia มอบทุนเต็มจำนวน 10 ทุนสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่มีผลคะแนน GMAT 880 ขึ้นไป

University of Western Australia เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐในออสเตรเลียตะวันตก ซึ่งวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ที่เมืองเพิร์ธ

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุน ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตร MBA แบบเต็มเวลา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เป็นนักศึกษาต่างชาติที่มีผลคะแนน GMAT 880 ขึ้นไปและสามารถผ่านการสัมภาษณ์ได้

-มีความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาอังกฤษ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-CV

-จดหมายแนะนำตัว

-จดหมายรับรอง 2 ฉบับ

-ผลคะแนน GMAT ที่ถูกต้อง

 

วิธีการสมัคร:

ผู้ที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร MBA เต็มเวลาจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติสำหรับทุนการศึกษานี้

 

ปิดรับสมัคร:

1 กรกฎาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

study.uwa.edu.au

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...