Hanban Confucius Institute Scholarships ทุนสำหรับการสอนภาษาจีน ที่สหราชอาณาจักร

Confucius Institute for Scotland ใน University of Edinburgh เป็นศูนย์กลางระดับชาติเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมระหว่างประเทศสก๊อตแลนด์ และประเทศจีน

Confucius Institute for Scotland เป็นหนึ่งในสถาบัน Confucius Institute กว่า 450 แห่งทั่วโลก โดยทุนการศึกษานี้มอบแก่นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวจีน เพื่อเรียนต่อในสหราชอาณาจักร

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน จะได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียน ค่าที่พักในมหาวิทยาลัย พร้อมค่าครองชีพรายเดือน

หมายเหตุ สวัสดิการเหล่านี้ไม่รวมอยู่ในทุนการศึกษา 4 สัปดาห์

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

มีทั้งหมด 5 ตัวเลือก

-ทุนสำหรับหนึ่งภาคการศึกษา

-ทุนสำหรับหนึ่งปีการศึกษา

-ปริญญาโทสาขาการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (MTCSOL)

-ปริญญาตรีด้านการสอนภาษาจีนสำหรับผู้พูดภาษาอื่น (BTCSOL)

-ทุนการศึกษา 4 สัปดาห์

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-ไม่ถือสัญชาติจีน

-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อายุระหว่าง 16 – 35 ปี หากเป็นครูสอนภาษาจีนต้องมีอายุต่ำกว่า 45 ปี ผู้สมัครระดับปริญญาตรีควรมีอายุต่ำกว่า 25 ปี

-หากภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-สำเนาพาสปอร์ต

-สำเนา HSK หรือสำเนา HSKK

-จดหมายรับรองจากหัวหน้าสถาบัน

-ผู้สมัครที่กำลังทำงานเป็นครูสอนภาษาจีนควรแสดงหลักฐานการจ้างงาน และหนังสือรับรองจากนายจ้าง

-ผู้สมัคร MTCSOL SCHOLARSHIP และ BTCSOL SCHOLARSHIP ควรมีเอกสารประกาศนียบัตรสูงสุด และ Transcript

 

วิธีการสมัคร:

-ในการสมัครทุนการศึกษาให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ http://cis.chinese.cn

 

ปิดรับสมัคร:

-สำหรับทุนการศึกษาเดือนกรกฎาคม ปี 2018 จะต้องส่งใบสมัครภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2018

-สำหรับทุนการศึกษาเดือนมีนาคม ปี 2019 ทุนการศึกษาในช่วงฤดูหนาว 4 สัปดาห์ควรยื่นใบสมัครภายในวันที่ 20 กันยายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.confuciusinstitute.ac.uk

loading...

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...