สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) รับสมัครตำแหน่ง Guest Service Assistant

สายการบินแอร์เอเชีย (Air Asia) รับสมัครตำแหน่ง Guest Service Assistant เพื่อปฏิบัติงานที่สนามบินดอนเมือง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– การตรวจสอบเอกสาร: การตรวจสอบหนังสือเดินทาง (International) และ I.D. การจับคู่ (ภายในประเทศ) การตรวจสอบการสำรองห้องพักจากระบบและการออกบัตรขึ้นเครื่อง

– การติดแท็กกระเป๋าเดินทางและดำเนินการตรวจสอบโดยอ้างถึงทีมและเงื่อนไข

– ผู้โดยสารเข้าพักเครื่องบิน

– ออกจากเครื่องบินจากผู้โดยสาร

– ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เข้าพักหากมีความต้องการพิเศษเช่นรถเข็นคนพิการ NTL เป็นต้น

– จับเอกสาร: GD, ป้ายลูกเรือ, เก็บบัตรตรวจคนเข้าเมืองออกและเดินทางมาถึง

 

การศึกษาและประสบการณ์การทำงาน:

– ปริญญาตรีทุกสาขา

– มีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี

– มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

– ความสามารถในการรักษาความลับที่ดีมีไหวพริบและมีวิจารณญาณในการติดต่อกับคน

– มุ่งเน้นบริการลูกค้า

 

ที่มา: www.thaiairasiacareer.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...