ทุนการศึกษานักเรียนต่างชาติที่วิทยาลัยการแพทย์แผนโบราณฮอกไกโด ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2018

ทุนการศึกษานี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อสร้างโอกาสสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์และแรงบันดาลใจจากต่างประเทศ ในการศึกษาการฝังเข็มและการบำบัดด้วย moxibustion ของประเทศญี่ปุ่น เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมการบำบัดรักษาในต่างประเทศ และทำให้เกิดการพัฒนาด้านการดูแลสุขภาพทั่วโลก

 

 

ทุนการศึกษา:

– ละเว้นค่าเล่าเรียนครบ 3 ปี

– เงินสนับสนุนค่าครองชีพในประเทศญี่ปุ่นตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในประเทศบ้านเกิดของนักศึกษา

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาเกี่ยวกับการฝังเข็มแบบญี่ปุ่นและการรักษาด้วย moxibustion (ทุนฝึกอบรม)

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป

– นักเรียนต่างชาติสามารถสมัครเรียนหลักสูตรทุนการศึกษานี้ได้

– ผ่านการศึกษาในโรงเรียนมาแล้ว 12 ปี (ในต่างประเทศ)

– ถ้าคุณเรียนจบการศึกษามาเพียง10 หรือ 11 ปี คุณต้องเป็นนักเรียนที่จบหลักสูตรที่ได้รับการรับรองว่าเป็น “หลักสูตรเตรียมความพร้อม”

– เป็นคนที่ผ่านการทดสอบความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น N1 หรือ N2 ซึ่งดำเนินการโดยสมาคมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิญี่ปุ่น

– การสอบเข้ารับการศึกษาต่อต่างประเทศของมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น ต้องได้มากกว่า 200 คะแนน

– ผ่านการรับรองจากสถาบันภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นและประกาศโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

– ได้รับการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมานานกว่า 6 เดือน

– สถาบันที่ผ่านมาต้องเป็นโรงเรียนประถมมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการศึกษาขั้นต่ำหนึ่งปี

 

วิธีการสมัคร:

สมัครทางออนไลน์

 

หมดเขตรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...