Disney News // Digital Producer เปิดรับนักเรียนต่างชาติสำหรับฝึกงาน ในสหรัฐอเมริกา ปี 2018

บริษัท Disney ABC Television Group เชิญชวนผู้ที่สนใจให้สมัครเข้าร่วมโครงการ News // Digital Programer Internship เพื่อเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา

โครงการฝึกงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การศึกษา ในสถานที่ซึ่งเป็นการเติมเต็มการศึกษาทางวิชาการของนักศึกษาเหล่านั้น

ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเข้าเรียนในวิทยาลัย และมีการยืนยันการมีสิทธิ์ที่ได้รับเครดิตการศึกษาสำหรับการฝึกงานเมื่อเริ่มฝึกงาน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

การฝึกงานนี้จะเปิดให้สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในปัจจุบัน ที่จะจบการศึกษาในสาขาโทรทัศน์ / สื่อมวลชน และต้องได้รับเครดิตจากวิทยาลัยเพื่อฝึกงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ในฐานะผู้ฝึกงาน คุณจะได้รับประสบการณ์อันมีค่าในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญระหว่างแพลตฟอร์มการออกอากาศและดิจิตอลขององค์กรที่รับฝึกงาน

– ผู้ที่สนใจควรมีเป้าหมายที่จะประกอบอาชีพเป็นผู้ผลิตหลายแพลตฟอร์ม และยินดีที่จะได้รับความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง

– นักศึกษาฝึกงานจะมีโอกาสได้เข้าร่วมการประชุมการผลิตหัวข้อข่าว วิจัย และเรียนรู้วิธีจัดลำดับความสำคัญของงาน

– ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเข้าเรียนในวิทยาลัย และมีการยืนยันการมีสิทธิ์ได้รับเครดิตการศึกษาสำหรับการฝึกงานเมื่อเริ่มฝึกงาน

– ผู้สมัครจะต้องสามารถทำงานอย่างน้อยหนึ่งวันต่อสัปดาห์ ซึ่งเวลาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับช่วงเวลา จะรวมถึงช่วงสุดสัปดาห์และช่วงเช้า – เย็น

– การฝึกงานนี้จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครที่สนใจจะต้องสมัครออนไลน์ที่ www.disneycareers.com, Job Req 529006BR

โปรดแนบเอกสารดังต่อไปนี้

– จดหมายแนะนำตัว

– ประวัติการทำงานของคุณโดยสรุปการฝึกงานอื่นๆ

– วุฒิการศึกษาที่ได้รับ

– ประสบการณ์การทำงาน

– สโมสร และองค์กรที่เกี่ยวข้อง

– หลักสูตรการศึกษาที่สำคัญในปัจจุบัน

– วันที่สำเร็จการศึกษาที่คาดไว้ และกิจกรรมนอกหลักสูตร

 

หมดเขตรับสมัคร:

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...