กรมท่าอากาศยาน เปิดสมัครสอบ “ลูกจ้างชั่วคราว 695 อัตรา” เริ่มสมัครวันที่ 23 เมษายนนี้

วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆ สำหรับคนที่กำลังมองหางานมาฝากกัน เมื่อกรมท่าอากาศยานทำการรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 695 อัตรา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน:

-กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

-กลุ่มความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัย

-สำนักงานเลขานุการกรม

-กลุ่มตรวจสอบภายใน

-กองก่อสร้างและบำรุงรักษา

-กองคลัง

-กองส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน

-ท่าอากาศยานกระบี่

-ท่าอากาศยานขอนแก่น

-ท่าอากาศยานขุมพร

-ท่าอากาศยานตรัง

-ท่าอากาศยานนครพนม

-ท่าอากาศยานนครราขสีมา

-ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราข

-ท่าอากาศยานนราธวาส

-ท่าอากาศยานน่านนคร

-ท่าอากาศยานบุรีรัมย์

-ท่าอากาศยานปาย

-ท่าอากาศยานพษณุโลก

-ท่าอากาศยานเพขรบูรณ์

-ท่าอากาศยานแพร่

-ท่าอากาศยานแม่สอด

-ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน

-ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด

-ท่าอากาศยานระนอง

-ท่าอากาศยานลำปาง

-ท่าอากาศยานเลย

-ท่าอากาศยานสกลนคร

-ท่าอากาศยานสุราษฏ์ธานิ

-ท่าอากาศยานหัวหิน

-ท่าอากาศยานอุดรธานี

-และท่าอากาศยานอุบลราขธานี

 

ตำแหน่ง:

– ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน จำนวน 29 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 8 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานธุรการ จำนวน 8 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง จำนวน 10 อัตรา

– ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) จำนวน 31 อัตรา

– ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านไฟฟ้า) จำนวน 29 อัตรา

– ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านเครื่องกล) จำนวน 2 อัตรา

– ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 7 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานขับเคสื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 11 อัตรา

– ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าหนัาที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 167 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพสิง จำนวน 298 อัตรา

– ตำแหน่งช่างซ่อมบริภัณฑ์ จำนวน 7 อัตรา

– ตำแหน่งบุคลากร จำนวน 8 อัตรา

– ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 16 อัตรา

– ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งวิศวกรโยธา จำนวน 9 อัตรา

– ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล จำนวน 6 อัตรา

– ตำแหน่งสถาปนิก จำนวน 1 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิขาการเงินและบัญขี จำนวน 6 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ จำนวน 5 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง จำนวน 15 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิขาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย) จำนวน 8 อัตรา

– ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 12 อัตรา

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

job.thai.com

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...