ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน ในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าที่ Sheffield Hallam University

Transform Together scholarships เปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ และนักศึกษาในสหภาพยุโรป ยกเว้นสหราชอาณาจักร ที่สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาตรีแบบเต็มเวลา หรือในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี ณ Sheffield Hallam University ในปีการศึกษา 2018/2019

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ยกเว้นค่าเล่าเรียน 50 เปอร์เซ็นต์ สำหรับหลักสูตรที่สูงกว่าปริญญาตรี และในแต่ละปีการศึกษาของระดับปริญญาตรี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

หลักสูตรเต็มเวลาทั้งระดับปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-นักศึกษาต่างชาติที่เสียค่าเล่าเรียน

-สูงกว่าระดับปริญญาตรี: ได้รับคะแนนต่ำสุด 2.1 หรือเทียบเท่าในระดับเกียรตินิยม และต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในการเข้าเรียนในหลักสูตรภาษาอังกฤษ

-เรียนในหลักสูตรเต็มเวลา

-สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้

 

วิธีการสมัคร:

หากต้องการสมัครทุนการศึกษา Transform Together จะต้องได้รับการเสนอให้เข้าเรียนในหลักสูตรเต็มเวลาที่ Sheffield Hallam University ซึ่งสามารถสมัครทุนได้ที่เว็บไซต์ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.shu.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...