มูลนิธิเอเชีย-ยุโรปแจกทุนเพื่อเข้าร่วม 3rd ASEF Young Leaders Summit ที่ประเทศเบลเยี่ยม

มูลนิธิเอเชีย-ยุโรป (Asia – Europe Foundation – ASEF) ได้จัดการประชุม 3rd ASEF Young Leaders Summit (ASEFYLS3) ระหว่างวันที่ 15-19 ตุลาคม 2561 ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยี่ยม โดยจะจัดคู่ขนานกับการประชุมอาเซม ครั้งที่ 12 (12th ASEM Summit)

และมีความประสงค์จะเชิญชวนเยาวชนจากสมาชิกอาเซม เข้าร่วมการประชุมฯ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำให้แก่เยาวชน นอกจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมการประชุมฯ จะมีโอกาสพบปะ และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นการเมือง และความสัมพันธ์เอเชีย-ยุโรปกับหัวหน้าคณะของสมาชิกอาเซม และเจ้าหน้าที่อาวุโสของอาเซมอีกด้วย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้จัดจะรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารระหว่างประเทศ ค่าที่พัก และอาหารให้แก่ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 150 คน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซม (อายุระหว่าง 18-30 ปี)

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ทาง asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/asefyls3_applicationform

 

ปิดรับสมัคร:

20 พฤษภาคม 2561

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.asef.org

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...