ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย Tongji สำหรับนักเรียนต่างชาติในประเทศจีน ปี 2018

ทุนการศึกษาทางทะเลสำหรับมหาวิทยาลัย Tongji ในปี 2018 เปิดให้นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้แล้ว

ทุนการศึกษานี้มอบให้กับการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกด้านการศึกษาทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ทุนการศึกษาทางทะเลของประเทศจีนได้รับการริเริ่มโดยหน่วยงาน State State Administration (SOA) และกระทรวงศึกษาธิการของจีน (MOE) มีวัตถุประสงค์ในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่นักศึกษาที่มีความสามารถโดดเด่นจากประเทศชายฝั่งทะเลหรือบริเวณรอบทะเลจีนใต้ แปซิฟิก และมหาสมุทรอินเดีย รวมถึงประเทศกำลังพัฒนาแถบแอฟริกา

มหาวิทยาลัย Tongji เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเซี่ยงไฮ้ ก่อตั้งขึ้นในปี 1907 โดยรัฐบาลเยอรมันและแพทย์ชาวเยอรมันในเซี่ยงไฮ้ นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศจีน

 

 

ทุนการศึกษา:

– ทุนไม่ระบุจำนวน

– นักศึกษาที่ได้รับทุนจะได้รับค่าเล่าเรียนฟรี ค่าใช้จ่ายเสริมอื่นๆ ที่พักฟรีและบริการทางการแพทย์ที่จำเป็น

– สำหรับปริญญาโทจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 3,000 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 14,900 บาท)

– สำหรับปริญญาเอกจะได้รับเงินสนับสนุนค่าครองชีพ 3,500 RMB ต่อเดือน (ประมาณ 17,300 บาท)

(มาตรฐานเดียวกันกับทุนการศึกษาอื่น ๆ ของรัฐบาลจีน)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านการศึกษาทางทะเล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ถือสัญชาติจีนสามารถสมัครได้

– ผู้สมัครจะต้องสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาโทหรือปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเดินเรือ

– ผู้สมัครปริญญาโทต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีและโดยทั่วไปต้องมีอายุไม่เกิน 40 ปี

– ผู้สมัครปริญญาเอกจะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทและโดยทั่วไปต้องมีอายุไม่เกิน 45 ปี

– ถ้าภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาแรกของคุณ จะต้องแสดงให้เห็นว่าทักษะภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับที่สูงพอที่จะประสบความสำเร็จในการศึกษาที่เลือกเอาไว้

 

วิธีการสมัคร:

– ผู้สมัครจะต้องยื่นใบสมัครเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย Tongji ก่อนจะยื่นขอทุนการศึกษา

– การลงทะเบียนสามารถทำได้ทางออนไลน์พร้อมรายละเอียดที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด

 

หมดเขตรับสมัคร:

15 เมษายน 2018

 

ข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซต์ของทุนการศึกษานี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...