ทุนเต็มจำนวนสำหรับคอร์สซัมเมอร์ ให้แก่นักศึกษา ปริญญาตรี-โท-เอก ที่เนเธอร์แลนด์

The VU Amsterdam Summer School มอบทุนเต็มจำนวนให้แก่นักศึกษาต่างทั้งในระดับปริญญาตรี-โท-เอก เพื่อศึกษาที่ประเทศเนเธอแลนด์

The VU Amsterdam Summer School เป็นส่วนหนึ่งของ Vrije Universiteit Amsterdam ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ โดยก่อตั้งขึ้นในปี 1880

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

จำนวน 10 ทุน ครอบคลุมค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก เต็มจำนวน

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ด้านวิชาการ

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้

– ปริญญาตรี: อย่างน้อยปีแรกของระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีขั้นสูง: อย่างน้อยปีสองของระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท: อย่างน้อยอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– Transcript

– เรียงความที่แสดงถึงแรงจูงใจและกิจกรรมในการมีส่วนร่วมในเชิงบวกต่อชุมชน / สังคมของคุณ (500-800 คำ)

– เรียงความเหตุผลที่ตัดสินใจเรียนที่นี่

– จดหมายแนะนำจากบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อน

 

วิธีการสมัคร:

สมัครได้ที่แบบฟอร์มออนไลน์ได้ที่ fd20.formdesk

 

ปิดรับสมัคร:

1 เมษายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

bachelors.vu.amsterdam

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...