The Hansjoerg Wyss Foundation มอบทุนระดับปริญญาตรี-โท ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

The Hansjoerg Wyss Foundation มอบทุนระดับปริญญาตรีและปริญญาโทให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจเรียนด้าน Visual Arts ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยเปิดโอกาสให้ผู้สมัครจากทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา สามารถสมัครได้

l’Ecole Cantonale d’art du Valais ตั้งอยู่ใจกลางเทือกเขาแอลป์และใจกลางของยุโรปให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูงในด้านการออกแบบกราฟิก (นักออกแบบกราฟิกระดับมัธยมศึกษา – MPA) และทัศนศิลป์ (Bachelor, Master, MAS)

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียน ค่าที่พัก ค่าอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายรายวัน

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาตรี-โท สาขา visual art

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– นักศึกษาต่างชาติสามารถสมัครได้ (จากทวีปแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา )

– อายุไม่เกิน 30 ปี

 

วิธีการสมัคร:

– นำสำเนาประกาศนียบัตรปริญญาตรีจากสถาบันศิลปะ

– โครงการวิจัยที่มีส่วนร่วมในพื้นที่สาธารณะ

ส่งไปยัง Email: [email protected]

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– แบบฟอร์มการสมัครฉบับสมบูรณ์

– แบบฟอร์มการสมัครหลักสูตร ปริญญาตรีหรือปริญญาโท

– จดหมายสมัครเรียน

– จดหมายแนะนำจากบุคลากรจากสถาบันศิลปะ

– CV

– ผลงานทางด้านศิลปะ

– สำเนาประกาศนียบัตร

– สำเนาพาสปอร์ต

– รูปถ่ายขนาดเท่าพาสปอร์ต 1 ใบ

ปิดรับสมัคร:

– ปริญญาตรี 29 มีนาคม 2560

– ปริญญาโท 10 เมษายน 2560

เพิ่มเติม:

ecav.ch

ร่วมแสดงความคิดเห็น...

SHARE

ดูเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจ...